Welkom bij OnderhoudsPlanning.nl
Uw specialist in onderhoudsplanning!
Onderhoudsplanning.nl, biedt u meer waarde!

Meerjaren onderhoudsplanning & Energieadvies!

Onze onderhoudsplanning wordt afgestemd op de energievragen waar uw vastgoed u voor stelt. Om er voor te zorgen dat uw onderhoudsplan actueel blijft, is het mogelijk om tegen een geringe vergoeding per 1, 2 of 3 jaar een update abonnement af te sluiten. Hierdoor wordt uw onderhoudsplan steeds opnieuw met een rollende horizon geactualiseerd. Eventuele mee- of tegenvallers op het gebied van het onderhoud worden dan verwerkt zodat u met een vrij stabiele reservering rekening kunt houden. De gegevens van het onderhoudsplan worden vastgelegd in onze databank, zodat u bij vragen altijd bij ons terecht kunt.

Energieadvies Utiliteit en Zakelijk Vastgoed (EPA-U)

Het rendement en de kwaliteit van uw vastgoedportefeuille heeft voor u, als eigenaar en/of beheerder, de hoogste prioriteit. Met een gecertificeerd energieadvies, wat zich specifiek richt op zakelijk objecten, voorzien onze specialisten u van een zeer renderend energiebesparingplan. Volgens onderzoek van AgentschapNL (Bron: AgentschapNL) liggen de besparingsmogelijkheden bij het uitvoeren van een EPA-U maatwerkadvies in de orde grootte van circa € 2,- to € 3,- per m2 netto per jaar. Hiermee worden advieskosten snel terugverdiend.

Het energieadvies.

Het energieadvies bestaat uit een verkenning van de mogelijkheden om de energie-efficiency van uw bestaande bedrijfsgebouw te verbeteren. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om nieuwe bedrijfsgebouwen of -processen. De kosten voor het laten opstellen van een energieadvies, maatwerkadvies kunnen bij uw EIA-aanvraag worden meegenomen.

Onze rapportage.

Het adviesrapport bevat in ieder geval:
een beschrijving van het object.
een overzicht van de totale energiehuishouding van het object.
een energiebalans van de relevante onderdelen van het object.
een overzicht van de mogelijkheden tot energiebesparing.
een overzicht van de noodzakelijke aanpassingen.
een raming van de te verwachten investeringskosten en het te verwachten rendement.

De voordelen van een zakelijk energieadvies met energielabel:

Kwaliteitsindicator voor uw gebouw of vastgoedportefeuille.
Onderhandelingsinstrument, inzicht in de energieprestatie.
Gebruik het label als uitgangspunt voor wensen van potentiële kopers of huurders.
Aanzet voor of onderdeel van een energiebesparingplan.
Een prettigere werkomgeving door verbetering van het binnenklimaat.
Mogelijk waardevermeerdering van het gebouw.
Draagt bij aan uw duurzaamheidplannen en MVO-beleid.
Investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Prijzen en vrijblijvende offerte.

Perfectkeur is uw BRL9500/03-04 gecertificeerde partner voor zakelijk energieadvies. Wilt u vrijblijvend een informatiepakket ontvangen over deze dienst dan kunt u dat hier aanvragen.

Wilt u direct een vrijblijvende offerte aanvragen? Wij maken graag een scherpe offerte voor u, bel ons 078-6849750 (Vraag naar Energieadvies Zakelijk) of klik hier voor een online offerteaanvraag.

Meer info investeringen en subsidies:

Meer informatie over de wet en regelgeving met betrekking tot het energielabel voor zakelijk vastgoed en gebouwen, klik hier.

Meer informatie over energie-investeringsaftrek bij het uitvoeren van energieadvies en energiebesparende maatregelen, vindt u hier.