Technisch beheer

Technisch beheer

Door het opstellen van goede onderhoudsplannen en het permanent volgen van de staat van onderhoud van het gebouw, zorgen wij ervoor dat uw onroerend goed haar waarde behoudt. Samen met u stellen we de uitgangspunten voor het onderhoudsbeleid vast. Het onderhoud van het onroerend goed en de openbare ruimten zijn bepalend voor de kwalitatieve uitstraling van uw bezit en de waardeontwikkeling ervan.

Onderhoud plannen en offerte begeleiding

Wij vertalen het vastgestelde onderhoudsbeleid in meerjarenplannen. Hierin staan precies omschreven welke onderhoudswerkzaamheden in de loop van de tijd moeten worden uitgevoerd en wat de kosten er van zijn. De meerjarenplannen worden door ons in jaarplannen tot in detail uitgewerkt. Jaarlijks stellen wij door middel van een her-inspectie vast of de meerjarenplannen nog actueel zijn en/of dienen te worden aangepast. Vervolgens maken we bestekken en vragen we meerdere offertes bij uitvoerende bedrijven aan.

Nu een offerte voor technisch beheer aanvragen