Luchtstromen inzichtelijk maken

Voor zeer uitgebreide opleveringen van nieuwbouwwoningen maar zeker ook geschikt voor inspecties in bestaande woningbouw. Een luchtdichtheidsmeting kan gewenst zijn als u een te hoge energierekening, tochtklachten of last van vocht in uw woning heeft.

Bij een infrarood-inspectie staan diverse technieken ons ter beschikking om de luchtstromen inzichtelijk te maken. We gebruiken hierbij o.a. thermografie, blowerdoor, endoscopie, videoscopie en een rookgenerator.

Toepassingen

Thermografie wordt veelvuldig toegepast bij spouwmuur- en isolatiecontrole of detectie van vochtlekkage of inwendige condensatie. Beschadigde of ontbrekende isolaties veroorzaken warmtelekken in constructies of leidingen wat tot een onnodige kostenpost kan leiden. Isoleren is een goede zaak. Maar belangrijk is te weten welke bouwkundige ingrepen daarbij het meest effectief zijn.

Dit om onnodige en veelal kostbare aanpassingen te voorkomen. Met behulp van thermografie kan nauwkeurig worden aangegeven op welke plaatsen warmteverlies optreedt of op welke plaatsen zogeheten koudebruggen of luchtlekken aanwezig zijn of kunnen ontstaan. Thermografie wordt bij isolatievraagstukken vaak in combinatie met andere technieken als luchtdichtheidsmeting toegepast.

Menu