Zo werkt het

Onderhoudsinspectie

Voor het maken van een onderhoudsplan komt onze inspecteur langs bij uw appartementencomplex. Hierbij wordt de zogenaamde ‘schil’ van het appartementencomplex geïnspecteerd. Hierbij wordt alleen gekeken naar gebreken die de verantwoordelijkheid van de VvE kunnen zijn. Gebreken aan de binnenkant van een appartement worden dus niet opgenomen in de rapportage.

Op basis van het onderzoek wordt er vastgesteld wat de status is en welke onderdelen op welk moment onderhoud nodig hebben of vervangen dienen te worden. Tevens wordt op basis van de situatie vastgesteld in welke frequentie elk onderdeel onderhoud behoeft.

Verschil BOP en MJOP

Bij een Beknopt onderhoudsplan geschikt voor kleinere VvE’s gaat het om een plan voor maximaal 10 jaar. Belangrijk is dat, gezien de overzichtelijke termijn van 10 jaar, er iedere 3 jaar een update plaats vindt om het juiste inzicht te houden op de onderhoudsverplichtingen.

Bij een Meerjaren Onderhoudsplan wordt er standaard een berekening gemaakt van de te verwachten kosten over 20 jaar, zodat ook grotere investeringen binnen deze termijn worden meegenomen. Belangrijk hierbij is dat er iedere 3-5 jaar een update plaats vindt om het juiste inzicht te houden op de onderhoudsverplichtingen. Indien gewenst, en/of bij te verwachten grote onderhoudsinvesteringen in onderhoud op lange termijn, kan er een berekening gemaakt worden tot maximaal 48 jaar.

Vervolgens wordt er een jaarlijkse financiële reservering gegenereerd die voldoende is om aan de onderhoudsverplichtingen te kunnen voldoen. Zodoende kunt u de middelen reserveren om het geplande onderhoud uit te voeren zodat u niet voor onverwachte uitgavenposten komt te staan op het gebied van onderhoud.

Wat staat er in het rapport?

 Rapportage Beknopt Onderhoudsplan

 • Te verwachten kosten voor de komende 10 jaar van de schil van het gebouw en/of onderdelen die vallen onder verantwoordelijkheid van de VvE of vastgoedbeheerder.
 • Alternatief voor het vaststellen van het reservefonds bij kleinere VvE’s.
 • Geschikt voor het maken van een onderhoudsbegroting van woningen.
 • Geaccepteerd onderhoudsplan door banken en geldverstrekkers voor kleinere VvE’s.

Let op: eventuele gebreken aan binnenkant appartement worden niet opgenomen in rapportage. Deze kosten zijn niet ten behoeve van de VvE of vastgoedbeheerder.

Rapportage Meerjaren Onderhoudsplan

 • Te verwachten kosten voor de komende 20 jaar. Indien gewenst tot maximaal 48 jaar.
 • Kan gebruikt worden om de hoogte van het reservefonds te bepalen. Als VvE bent u verplicht om dit op orde te hebben.
 • Mogelijkheid om tegen een geringe vergoeding per 1, of 3 jaar een update abonnement af te sluiten. Eventuele mee- of tegenvallers op het gebied van onderhoud worden dan verwerkt zodat u met een vrij stabiele reservering rekening kunt houden.
 • Gegevens onderhoudsplan worden vastgelegd in onze databank, zodat u bij vragen altijd bij ons terecht kunt.
 • Mogelijkheid om onderhoudsplan zelf online bij te werken.

Wat valt er onder een onderhoudsplan?

 • Gevel
 • Dakconstructie
 • Schilderwerk
 • Veiligheid balkons
 • Kruipruimte
 • Constructie
 • Fundering

Toegang tot appartement

In sommige gevallen is het noodzakelijk om toegang te krijgen tot een of meerdere appartementen in het complex. Dit is noodzakelijk wanneer bijvoorbeeld de kruipruimte of dak alleen toegankelijk is vanuit een appartement. Dit is vaak het geval bij kleinschaligere appartementencomplexen.

Menu