Specifieke deskundigheid

Een onderhoudsplan voor een kerkgebouw, zoals die door ons wordt opgesteld, vereist een specifieke deskundigheid. Deskundigheid die wij kunnen leveren vanuit onze jarenlange ervaring. Het onderhoudsplan bevat een gedetailleerde opsomming en onderzoek van alle onderdelen van het kerkgebouw, welke onderhoud vereisen.

De kapitalisatie, welke standaard bij elke MOP (meerjaren onderhoudsplan) wordt geleverd, kan tevens worden gebruikt om de hoogte van het reservefonds te bepalen, welke u als Vereniging van Eigenaars VvE verplicht bent op orde te hebben.

Meerjaren onderhoudsplan

Anders dan bij een meerjaren onderhoudsplan voor appartementen of scholen zijn er voor kerken andere verwerkingsnormen. De kostenverdelingen in een meerjaren onderhoudsplan voor het kerkbeheer zijn volledig afgestemd op uw wensen en de specifieke plaatselijke situatie. Op basis van een uitgebreid onderzoek ter plaatste worden alle elementen welke onderhoud behoeven geïnventariseerd, aan elk element worden onderhoudshandelingen met een cyclus gekoppeld. Tevens wordt vastgesteld op welk moment de uitvoering van het onderhoud gestart dient te worden.

Kapitalisatie onderhoudsbegroting

Al deze gegevens worden gekoppeld aan actuele tarieven waarna de te verwachten kosten over de komende jaren (tot maximaal 48 jaar) inzichtelijk zijn. Hiervan uitgaande is het dus mogelijk een financiële reservering te maken zodat u niet voor onverwachte uitgavenposten komt te staan op het gebied van onderhoud, en u tevens de middelen kunt reserveren om het geplande onderhoud uit te voeren. Deze zogeheten kapitalisatie wordt standaard bij uw meerjaren onderhoudsbegroting geleverd en kan door u als gemeente worden gebruikt om de hoogte van de jaarlijkse reserveringen te bepalen die nodig zijn voor het onderhoud van uw kerk of verenigingsgebouw.

Blijvend actueel

Om er voor te zorgen dat het onderhoudsplan actueel blijft, is het mogelijk om tegen een geringe vergoeding per 1, 2 of 3 jaar een update abonnement af te sluiten. Hierdoor wordt het onderhoudsplan steeds opnieuw met een rollende horizon geactualiseerd. Eventuele mee- of tegenvallers op het gebied van het onderhoud worden dan verwerkt zodat met een vrij stabiele reservering rekening gehouden kan worden.

Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw onderhoudsplan online zelf bij te werken, zodat u op elk moment de beschikking heeft over een actueel onderhoudsplan en indien gewenst zelf de mutaties kan bijwerken. Klik hier voor een demonstratie van deze online onderhoudsplanning module.

Prijzen en vrijblijvende offerte

Klik onderstaande knop om direct en geheel vrijblijvend een offerte en voorbeeldrapportage aan te vragen!

Menu