Gedetailleerd overzicht

Een onderhoudsplan voor scholen bevat een gedetailleerde opsomming en onderzoek van alle onderdelen van het schoolgebouw, welke onderhoud vereisen. Anders dan bij een meerjaren onderhoudsplan voor overige gebouwen zijn er voor scholen andere verwerkingsnormen.

Conform Wet Lumpsum

De kostenverdelingen in een meerjaren onderhoudsplan voor het onderwijs zijn gebaseerd op de Wet Lumpsum primair onderwijs. De data waarvan gebruik wordt gemaakt zijn gebaseerd op de uitgave Lumpsumbekostiging primair onderwijs, 1 september 2005, van de VNG Uitgeverij (Vereniging Nederlandse Gemeente).

Dit programma van eisen gebouwonderhoud is een samenvoeging van de (volgens de oude Londosystematiek) programma´s van eisen preventief onderhoud, delen van het technisch onderhoud en delen van het ingrijpend onderhoud. Technisch en ingrijpend onderhoud met de verantwoordelijkheid is conform dit programma van eisen tussen schoolbestuur en gemeente verdeeld volgens het binnen- en buitenkant principe.

Alle onderhoudshandelingen zowel regulier- als investeringsonderhoud zijn in dit rapport opgesplitst conform deze richtlijnen. Er is dus een duidelijke onderscheid tussen het onderhoud bevoegd gezag en onderhoud voor gemeente. Eenvoudig is uit de kapitalisatie af te leiden wat voor de komende jaren het geplande onderhoud is voor bevoegd gezag en gemeente.

Onderzoek en rapportage

Op basis van een uitgebreid onderzoek ter plaatste wordt er vastgesteld wat de status is en welke onderdelen op welk moment onderhoud nodig hebben of vervangen dienen te worden. Tevens wordt op basis van de situatie vastgesteld in welke frequentie elk onderdeel onderhoud behoeft. Al deze gegevens worden gekoppeld aan tarieven en hebben afzonderlijk een eigen cyclus, op basis daarvan ontstaat er tevens een berekening van de te verwachten kosten over de komende jaren (tot maximaal 48 jaar).

Hiervan uitgaande is het dus mogelijk een financiële reservering te maken zodat u niet voor onverwachte uitgavenposten komt te staan op het gebied van onderhoud, en u tevens de middelen kunt reserveren om het geplande onderhoud uit te voeren. De kapitalisatie welke standaard bij elke MOP wordt geleverd wordt gebruikt om de hoogte van de reserveringen te bepalen voor gemeente en bevoegd gezag.

Blijvend actueel

Om er voor te zorgen dat het onderhoudsplan actueel blijft, is het mogelijk om tegen een geringe vergoeding per 1, 2 of 3 jaar een update abonnement af te sluiten. Hierdoor wordt het onderhoudsplan steeds opnieuw met een rollende horizon geactualiseerd. Eventuele mee- of tegenvallers op het gebied van het onderhoud worden dan verwerkt zodat met een zeer stabiele reservering rekening gehouden kan worden.

Prijzen en vrijblijvende offerte

Klik onderstaande knop om direct en geheel vrijblijvend een offerte en voorbeeldrapportage aan te vragen!

Menu