Meerjaren onderhoudsplanning & Energieadvies!

Onze onderhoudsplanning wordt afgestemd op de energievragen waar uw vastgoed u voor stelt. Om er voor te zorgen dat uw onderhoudsplan actueel blijft, is het mogelijk om tegen een geringe vergoeding per 1, 2 of 3 jaar een update abonnement af te sluiten.

Hierdoor wordt uw onderhoudsplan steeds opnieuw met een rollende horizon geactualiseerd. Eventuele mee- of tegenvallers op het gebied van het onderhoud worden dan verwerkt zodat u met een vrij stabiele reservering rekening kunt houden. De gegevens van het onderhoudsplan worden vastgelegd in onze databank, zodat u bij vragen altijd bij ons terecht kunt.

Energieadvies Utiliteit en Zakelijk Vastgoed (EPA-U)

Het rendement en de kwaliteit van uw vastgoedportefeuille heeft voor u, als eigenaar en/of beheerder, de hoogste prioriteit. Met een gecertificeerd energieadvies, wat zich specifiek richt op zakelijk objecten, voorzien onze specialisten u van een zeer renderend energiebesparingplan. Volgens onderzoek van AgentschapNL (Bron: AgentschapNL) liggen de besparingsmogelijkheden bij het uitvoeren van een EPA-U maatwerkadvies in de orde grootte van circa‚ €2,- tot €3,- per m2 netto per jaar. Hiermee worden advieskosten snel terugverdiend.

Het energieadvies

Het energieadvies bestaat uit een verkenning van de mogelijkheden om de energie-efficiency van uw bestaande bedrijfsgebouw te verbeteren. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om nieuwe bedrijfsgebouwen of -processen. De kosten voor het laten opstellen van een energieadvies, maatwerkadvies kunnen bij uw EIA-aanvraag worden meegenomen.

Onze rapportage

Het adviesrapport bevat in ieder geval:

 • een beschrijving van het object.
 • een overzicht van de totale energiehuishouding van het object.
 • een energiebalans van de relevante onderdelen van het object.
 • een overzicht van de mogelijkheden tot energiebesparing.
 • een overzicht van de noodzakelijke aanpassingen.
 • een raming van de te verwachten investeringskosten en het te verwachten rendement.

De voordelen van een zakelijk energieadvies met energielabel:

 • Kwaliteitsindicator voor uw gebouw of vastgoedportefeuille.
 • Onderhandelingsinstrument, inzicht in de energieprestatie.
 • Gebruik het label als uitgangspunt voor wensen van potentiële kopers of huurders.
 • Aanzet voor of onderdeel van een energiebesparingsplan.
 • Een prettigere werkomgeving door verbetering van het binnenklimaat.
 • Mogelijk waardevermeerdering van het gebouw.
 • Draagt bij aan uw duurzaamheidsplannen en MVO-beleid.
 • Investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Prijzen en vrijblijvende offerte

Perfectkeur is uw BRL9500/03-04 gecertificeerde partner voor zakelijk energieadvies. Wilt u vrijblijvend een informatiepakket ontvangen over deze dienst dan kunt u dat hier aanvragen.Wilt u direct een vrijblijvende offerte aanvragen? Wij maken graag een scherpe offerte voor u, bel ons 078-6849750 (Vraag naar Energieadvies Zakelijk).

Menu